kartakarta

I slutet av 1800 muddrades Tingstadsvassen och det byggdes en nästan två kilometer lång kanal, från Göta Älv och i en båge österut ända till Kville. Kanalen döptes till Ringkanalen och på så vis uppstod en ny ö – Ringön. Farleden var ungefär 75 meter bred och 2-3 meter djup och två broar ledde över till Hisingen, en järnvägsbro och en klaffbro.

En mindre del av kanalen fylldes igen när Götaälvbron byggdes 1939 och resten av kanalen gick hädan 1958. Idag är det motorvägar och järnvägsspår istället för vatten som ringar in Ringön.

 

Bild: Stadsbyggnadskontoret