bilder-ansikte
Nu skall Ringön få en egen tidning och den skall heta Ö-Posten. Det blir en tidning som först och främst handlar om människorna på ön och företagen förstås. Det finns hur mycket som helst att berätta. Vi skall skriva om sådant som berör alla som jobbar här, detaljplaner och kommunikationer och annat. Och kanske lite om öns historia, då och då. Plus att vi tänker att det kunde vara bra med ett ställe där man kan annonsera till andra på ön om man vill sälja nåt. Gratis småannonser vore perfekt. Vi jobbar på det.
Vi vill ordna en julfest för alla som jobbar på ön. I bästa fall i samband med att tidningens första nummer kommer ut. Mer info om det kommer senare.
Ihop med Park och Naturförvaltningen arbetar vi på att belysningen på Järnmalmsgatan både blir bättre och mysigare och vi jobbar på en smartare cykelväg från bron.
I dialogen med staden fortsätter vi envist att argumentera för att bebyggelsen på Ringön skall få vara kvar som den är. Att man skall stödja alla de företag som finns här idag och underlätta för nya kreativa verksamheter som vill etablera sig på lediga ytor. Det blir många timmar i konferensrum men oftast möter vi en positiv och nyfiken inställning.
Vi arbetar för att husen på ön skall utnyttjas så effektivt som möjligt och vi har bra kontakt med många fastighetsägare. Nästan varje dag träffar vi människor som är intresserade av att ha Ringön som bas och vi försöker hjälpa till så mycket vi kan.